Gaelscoil Inse Chór

An Cuarbhóthar Theas Droichead na hInse Baile Átha Cliath 8
cathal_gearoid@hotmail.com
016796748
Droichead na hInse
Colm Ó Nualláin
Cathal Páircéir
http://gaelscoilinsechor.ie