Gaelscoil Thaobh na Coille, Beallairmín

Beallairmín, An Chéim, Baile Átha Cliath 18.
maoiliosa@hotmail.com
012950000
Naomh Olaf
Emer Nic Conchradha
Maoilíosa Ó Dubhthaigh
http://www.taobhnacoille.ie