Gaelscoil Bhrian Bóroimhe, Sord

Coill na n-Úll Sórd BÁC
oconnop2@tcd.ie
018902799
Balheary
Séamus Seaghach
Pádraig Ó Conchubhair
http:// www.gsbb.ieGaelscoil Bhrian Bóroimhe, Sord Logo