Holy Child NS, Larkhill

Larkhill Rd, Whitehall, Dublin 9.
holychildlarkhill@eircom.net
018375870
Whitehall
Patricia O'Boyle
Sarah Reilly