Gaelscoil Bhaile Brigín

Fearann an Chaisleáin, Baile Brigín, Co. BÁC
oifig@gsbhailebrigin.ie
018416036
O Dwyers
Clodagh Ní Mhaoilchiaráin
Pádraig de Faoite